Psykolog Maria Klimkowicz AB

Integrativ Psykoterapi

Integrativ Psykoterapi

Integrativ Psykoterapi är psykoterapi som utformas på grundval av skilda synsätt och metoder i kombination, till exempel psykodynamisk, personcentrerad, kognitiv och behavioristisk psykoterapi, men på ett sådant sätt att de tillsammans bildar en ny sammanhållen helhet. 

 Det finns också eklektisk-integrativa modeller med löst hopfogade delar från olika riktningar som mer eller mindre integreras till en helhet. 

Det beskriv också som psykoterapi som syftar till att hjälpa människor att komma till rätta med inre splittring och villrådighet så att de känner att olika tankar, värderingar och intressen hos dem stämmer överens med varandra som till exempel i personcentrerad terapi (enligt Psykologiguiden ).

 

Läs mer i en artikel:http: //psykodynamiskt.nu/?tag=integrativ-psykoterapi

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)