Psykolog Maria Klimkowicz-Nordin AB

Integrativ Psykoterapi

Om Lösningsfokuserat

 Metoden är uppfunnen (beskriven) av Steve de Shazer, Insoo Kim Berg och deras medarbetare från Brief Family Therapy Center, Milwaukee, USA.

Lösningsfokuserade behandlare arbetar  med att tillsammans med klienten bygga/konstruera lösningar.

De försöker inte att lösa problem.  

De viktigaste metoderna är:

  • att tillsammans med klienterna/patienterna beskriva/upptäcka/skapa hur de vill ha det i framtiden när det problem som fört dem till samtal är löst (deras föredragna framtid)
  • att tala tillsammans om de olika saker de gör som redan fungerar och deras sätt att göra detta
  • att mäta de framsteg som patienterna/klienterna gör i den riktning som är viktig för dem

Intervjuaren/behandlaren gör sitt yttersta för att hitta sätt att samarbeta med klienten/patienten. Detta görs genom att behandlaren fokuserar på patientens/klientens eget unika sätt att göra saker och ting på. Samarbetet förstärks vidare av ett intensivt intresse för vad klienten tycker är viktigt och ett intensivt intresse för de  saker som klienten tycker fungerar - snarare än för vad som inte gör det. Därmed belyses automatiskt klienters/patienters resurser och styrkor och dessa blir tillgängliga i konstruerandet av hållbara lösningar.

Källa: www.sikt.nu

Välkommen

Välkommen till www.mariaklimkowicznordin.se.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar