Psykolog Maria Klimkowicz AB

Integrativ Psykoterapi

Om Lösningsfokuserat

 Metoden är uppfunnen (beskriven) av Steve de Shazer, Insoo Kim Berg och deras medarbetare från Brief Family Therapy Center, Milwaukee, USA.

Lösningsfokuserade behandlare arbetar  med att tillsammans med klienten bygga/konstruera lösningar.

De försöker inte att lösa problem.  

De viktigaste metoderna är:

Intervjuaren/behandlaren gör sitt yttersta för att hitta sätt att samarbeta med klienten/patienten. Detta görs genom att behandlaren fokuserar på patientens/klientens eget unika sätt att göra saker och ting på. Samarbetet förstärks vidare av ett intensivt intresse för vad klienten tycker är viktigt och ett intensivt intresse för de  saker som klienten tycker fungerar - snarare än för vad som inte gör det. Därmed belyses automatiskt klienters/patienters resurser och styrkor och dessa blir tillgängliga i konstruerandet av hållbara lösningar.

Källa: www.sikt.nu

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)