Psykolog Maria Klimkowicz AB

Integrativ Psykoterapi

Om Marte Meo

 

Marte Meo-metoden har utveckats av Maria Aarts från Holland.


"Marte Meo" är latin, och kan fritt översättas till "av egen kraft". Metoden bygger på studier av hur föräldrar och barn naturligt samspelar med varandra, och hur detta bidrar till barnets sociala och intellektuella utveckling.

Syftet är att stödja och hjälpa föräldrar och andra att se behov och resurser hos barnet och de egna möjligheterna att svara utvecklings­främjande på barnets behov samt den egna möjlig­heten att påverka samspelet mellan sig själv och barnet i positiv riktning.

Marte Meo-metoden används idag runt om i världen för att hjälpa och stödja för­äldrar, familje­hems­föräldrar, lärare, förskolelärare, personal inom mödra- och barnhälsovård, personal inom omsorgerna för psykiskt utvecklings­störda, barn- och ungdoms­psykiatrin m. fl.

Videokameran används som ett redskap; man filmar korta sekvenser och analyserar vad i kommunikationen som leder till en positiv utveckling.

 

Marte Meo är en del av företagets verksamhet och arbete med Marte meo metoden kan användas på olika nivåer. Dels till föräldrar och till eneheter sm arbetar med barn och familj inom socialtjänsten.

 

Marte Meo är en strukturerad metod att via korta sekvenser av vardagdaglig samspel mellan föräldrar/barn eller pedagog/elev göra den vuxne mer medveten om barnets och sina egna resurser och positiva samspelsmönster.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)